....070-697 32 31.... [email protected]

Hundträning

Mer information om hundträningenoch datum för utlysta kurser finns på http://www.reviering.se/!

Jag (Sigrid) erbjuder, i mycket begränsad omfattning, hjälp med hundträning. Träningen sker enskilt eller i grupp enligt överenskommelse. Jag är inte utbildad instruktör inom hundsporten utan förmedlar bara sådant jag själv tycker fungerar på mina egna hundar och som jag har sett fungera för andra ekipage. Grundträning enskilt kostar 300 kronor/timme + eventuell reseersättning, i övrigt enligt överenskommelse. Hör av dig om du är intresserad!

GRUNDDRESSYR                 Game tränar på apportkommandot. Foto: Micke Svedberg.

Lydnad och stadga. Hunden skall följa dig löst och ledigt när den är kopplad. Vi arbetar även med viktiga grundkommandon som inkallning, kvarstannande, stopp, fritt följ, gå bakom, apport, dirigering, och hur hunden uppför sig när andra hundar är med. Svårighetsgraden anpassas efter ekipage. Jag har själv framförallt erfarenhet av weimaraner, det är en energisk och påhittig hund som ställer stora krav på tydlighet, konsekvens och timing för att samarbetet mellan hund och förare skall fungera bra. Jag vet att det även gäller de allra flesta andra hundtyper och om du vill provar jag gärna att hjälpa dig med din hund även om den är av någon annan ras.

 

EFTERSÖKSGRENAR

För att förbereda hundarna inför start på eftersöksgrenar krävs tillgång till apportvilt, skog, vatten, båt och startpistol. Om du har det kommer jag gärna och ger goda råd om vad du skall tänka på när du startar din hund!

 ←Game apporterar trut i Avesta 2007. Foto Anna-Maria Stääv.


 

FÄLTTRÄNING

Vid några tillfällen per år arrangerar jag fältträning på Gotland tillsammans med Marcus Niklasson och Johan Olofsson. Vi har tillgång till vackra naturliga fågelmarker på Gotland. Johan och Marcus har jagat över stående fågelhundar i många år och Marcus är dessutom jaktprovsdomare inom SKF. Jag har viss erfarenhet av att förbereda och starta hund på fältprov och har även varit med på en del jakt med stående fågelhund.

Under kurserna arbetar vi framförallt med hur du som förare skall agera för att hjälpa din hund att använda mark och vind på bästa möjliga sätt. Vi har hittills haft weimaraner, spinone, pointer, braque francais, korthårig och strävhårig vorsteh på kurs och ser fram emot deltagare av andra raser.

Nästa kurstillfälle är den 18-20 november 2011 - ta chansen att komma ut på fält innan snön faller!

 

 

 Mymlan och Game räknar rapphöns i Dorset 2006. Foto: Nick Ridley

 

 

VALPTRÄNING

Det som krokigt skall bli måste som bekant böjas i tid, därför är valpträningen det allra viktigaste. Tränar du valpen på rätt sätt besparar du er båda många problem i framtiden.

Jag följer Anders Landins upplägg för de stående fågelhundsvalparnas träning och tar gärna emot ekipage i grupp eller enskilt. Lämplig tid för en kort första träff är när valpen är 10-12 veckor gammal. Hör av dig om du är intresserad! 

 

Game 14 veckor apporterar mink. Foto: Jonas Paulsson

 

Welcome

Recent Photos

Upcoming Events

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.