....070-697 32 31.... [email protected]

J SE VCH SE UCH Wellieson Day

Day föddes 090517 i Wellieson Games första kull. Hon bor hos Nina och Tobias i Skåne tillsammans med weimaranertiken Bella. Hon är glad och livlig. Vid knappt 11 månaders ålder blev hon godkänd i anlagsklass viltspår och strax därefter tog hon ett 1:a pris i ÖKL viltspår med 42 poäng. Hon är svensk viltspårprovchampion och svensk utställningschampion och har gått till pris på nästan alla fältprovsstarter hon har gjort i UKL och ÖKL. Under säsongen 2011 debuterade hon i elitklass på fältprov.

Resultaten som unghund gav henne Svenska Weimaranerklubbens vandringspris för "Årets Rookie" 2010. Hon är utställd med CERT och mentalbeskriven av Claes Hemberg, skottfast.

Day är HD-fri (B) och AD UA.

Mentalbeskrivning

MENTALBESKRIVNING - SVK

 

 

Woksebs Mymlan

Scuba’s Glengoyne

Wellieson

Game

Ansona

Dream On

Wellieson

Day 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder vid beskrivning

2 år

5 år

2 år

 

2 år

 

 

Beskriven av

Claes Hemberg

Lasse och Olle Thulin

Lasse och Olle Thulin

Lasse och Olle Thulin

 Claes Hemberg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglighet

5

4

5

 5

4

 

 

Social kamplust

5

4

4

 4

5

 

 

Jaktkamplust

5

5

5

 4

5

 

 

Bytesintresse

5

4

4

 4

4

 

 

Temperament

4

4

4

 4

4

 

 

Skärpa

2

3

2

 3

4

 

 

Försvar

2

5

2

 3

3

 

 

Nervkonstitution

4

4

5

 4

4

 

 

Hårdhet

3

3

3

 3

2

 

 

Dådkraft

4

3

3

 3

4

 

 

Skottprov

3

3

3

 3

3

 

 

  

 KOD OCH VÄRDETABELL

 


 

1

2

3

4

5

6

Tillgänglighet

Intresse av främmande människor

Lömsk

Opålitlig, avvisar med aggr./attack

Aggressiv

Avvisar kontakt med aggressivitet

Reserverad

Drar sig undan, osäker

Mindre tillgänglig

Svarar ej på kontakttagande

Tillgänglig öppen

Svarar på kontakttagande balanserat

Överdrivet tillgänglig

Intensivt kontaktsökande

Social Kamplust

Kamp med byte

Obefintlig

Svarar inte

Obetydlig

Svagt intresse

Liten

Svarar något

Måttlig

Svarar på inviter

Stor

Svarar intensivt

Mycket stor

Hög intensivitet, har svårt att bryta

Jaktkamplust

Förfölja byte

Obefintlig

Svarar inte på efterföljande

Obetydlig

Svagt intresse att jaga efter flyende byte

Liten

Svarar men fullföljer ej

Måttlig

Svarar med efterföljande, saknar intensitet

Stor

Fullföljer intensivt

Mycket stor

Fullföljer, har svårt att bryta

Bytesintresse

Engagemang i byte

Obefintlig

Ej intresserad av byte

Obetydlig

Intresserad men ej engagerad

Liten

Intresserad men svagt engagerad

Måttlig

Tar bytet men lämnar det vid störning

Stor

Intensiv i tillgodogörandet av bytet

Mycket stor

Tillgodogör sig bytet, vill ej lämna det.

Temperament

Grad av uppmärksamhet, anpassning

Slö

Ointresserad

Något slö

Oengagerad, långsam

Mindre livlig

Ngt långsam

Ngt ouppmärksam

Livlig

Uppmärksam, anpassar sig

Mycket livlig

Mkt uppmärksam, störs ngt av omgivningen

Impulsiv

Överdriven, växlar aktivitet, störs

Skärpa

Förmåga att bli arg

Obefintlig

Svarar inte

Obetydlig

Få aggressiva signaler

Liten

Svarar efterhand

Måttlig

Avpassad aggression

Stor

Överdriven aggression

Mycket stor

Visar aggr, trots att hot upphört

Försvar

Förmåga att stoppa/försvar

Obefintlig

Visar ej

Obetydlig

Försöker hota, backar, ger upp

Liten

Svarar tveksamt eller avvaktar

Måttlig

Svarar målmedvetet, backar ej

Stor

Avvisar med kraft, gör attacker

Mycket stor

Avvisar utan anledning, obehärskad

Nervkonstitution

Koncentration koppling, avreaktion

Höggradigt nervös

Ej konc., ej avreaktion. Kan skälla/gnälla omotiv., överslagshandl.

Nervös

Dålig koncentration, svårt att avreagera, stressar. Överslagshandl.

Något nervös

Svårt med konc. Och avreaktion, stress, felbeteende

Måttlig nervfast

Ngt okonc., ngt svårt med avreaktion och/el. inslag av felbeteende

Nervfast

Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion. Balanserat.

Mycket nervfast

Utan inslag av störningar

Hårdhet

Förmåga att skapa pos/neg minnesbilder

Mycket vek

Störs av minnesbilder, mkt undvikande

Vek

Kommer väl ihåg, ofta undvikande

Något vek

Visar minnesbilder, oftast utan undvikande

Måttligt hård

Glömmer snabbt, ej undvikande

Hård

Oftast oberörd, självständig

Mycket hård

Helt oberörd, självständig

Dådkraft

Förmåga att övervinna rädsla

Obefintlig

Oförmåga trots hjälp

Obetydlig

Lång tid och hjälp i de flesta testsituationer

Liten

Hjälp med de flesta testsituationer

Måttlig

Självständig, tid med de flesta testsituationer

Stor

Självständig, snabbt i de flesta testsituationer

Mycket stor

Självständig, snabbt i samtliga testsituationer

Skottprov

Reaktion på skott

Skotträdd

Rädslan tilltar, vill lämna

Skottberörd

Avbryter, svårt återuppta. Berördhet avtar ej

Skottfast

Obefintlig reaktion – naturlig reaktion som minskar. Kan avbryta men återupptar

 

 

 

Resultat

2013-11-24: Fältprov, Elitklass,Gotland, Rolf Ryberg, Betyg 0

2013-11-23: Fältprov, Elitklass,Gotland, Rolf Ryberg, Betyg 0

2013-11-17: Fältprov, Elitklass, Patrik Sjöström, 6-10-8-9-10, 2:a pris

2013-11-18: Fältprov, Elitklass, Patrik Sjöström, Betyg 0

2013-10-12: Fältprov, Elitklass, Falköping, Lennart Berglund, Betyg 0

2013-09-xx: Eftersöksgrenar, Elitklass, Skåne, Camilla Liljekow, 8-9-10

2013-08-19: Eftersöksgrenar, Elitklass, Skåne, Patrik Sjöstöm, 10-0-10

2012-01-07: Utställning, Göteborg, Wenche Eikeseth, Exc+CK (SE UCH)

2011-10-21: Fältprov, Elitklass, Tomelilla, Patrik Sjöström, 5-10-9-10-5, 2:a pris

2011-10-16: Odelat prov Enköping (KM), Öppen klass, Långtora. Betyg 0

2011-09-18: Fältprov, ÖKL, Karsholm, Patrik Sjöström, 7-9-9-10, 1:a pris

2011-08-05: Eftersöksgrenar, Svedala, Öppen klass, 9-10

2011-07-24: Eftersöksgrenar, Svedala, Öppen klass, 8-9

2011-07-23: Eftersöksgrenar Öppen klass, Hällefors, 9-8

2011-07-16: Utställning Tvååker, Boven G Van Halff, Exc, 4e bästa tik

2011-07-15: Utställning Tvååker, Jose Haro, Exc

2011-05-22: Utställning Hässleholm, Kresten Sheel (Danmark)  CERT, 4e bästa tik

2011-05-21: Mentalbeskrivning, Claes Hemberg, Skottfast

2010-10-23: Fältprov, Unghundsklass, Källesjö/Skåne, 8-10 (1:a)

2010-10-17: Odelat prov, Unghundsklass, Gotland (KM), 7-7-6-8 (2:a)

2010-10-02: Fältprov, Unghundsklass, Dylta, 6-10 (2:a)

2010-09-26: Fältprov, Unghundsklass, Enköping, 4-4 (3:e)

2010-09-25: Fältprov, Unghundsklass, Enköping, 7-6 (1:a pris)

2010-09-20: Eftersöksgrenar, Unghundsklass, 10-10

2010-08-15: Eftersöksgrenar, Unghundsklass, 7-8

2010-08-14: Eftersöksgrenar, Unghundsklass, 8-6

2010-07-27: Eftersöksgrenar, Unghundsklass, vatten 8 - spår 10

2010-06-13: Utställning, Juniorklass, JKL1, HP  

2010-06-02: Viltspårprov: Öppen klass, 42p/1:a pris

2010-05-11: Viltspårprov: Öppen klass, 42p HP/1:a pris

2010 -04-25: Viltspårprov, Öppen klass, 42 poäng/1a pris.

2010-04-03: Viltspårprov, Anlagsklass, Godkänd. Domare: Gunnar Ericsson, Plats: Lojsta/Gotland

2010-03-21: Utställning: Juniorklass, KEP

2010-02-27: Utställning. Valpklass, VKL1, HP, BIG3

2009-11-08: Utställning, Malmö valp, HP BIG2

2009-09-26: Utställning (inofficiell), valpklass, Jälla/Uppsala, VKL1

 

 

 

 


 

 

Welcome

Recent Photos

Upcoming Events

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.