....070-697 32 31.... [email protected]

Wellieson på E - andra kullen

E-kullen är J SJCH Woksebs Mymlans andra kull. Den föddes 12 maj 2007 och är efter en engelsk hane som heter Ch Easdale Ridge JW ShCM. Det blev 3 valpar i kullen; två tikar och en hane.

Easdale Ridge är född 2001 och kommer ur kennel Sirevas linjer. Han har varit oerhört framgångsrik i utställningssammanhang i England de senaste åren och blev bland annat bästa weimaranerhane på Crufts 2006. Han används dessutom till praktisk jakt och gick till pris på jaktprov under förra provsäsongen. Easdale Ridge är en normalstor hane av mycket god exteriör kvalitet och han har ett väldigt vackert huvud. Han ger ett mycket stabilt intryck och är en arbetsglad och lättränad hund som inte störs av att arbeta tillsammans med andra hundar. Han är en duktig apportör och är säker i fågelkontakter. Du kan läsa om Woksebs Mymlan på hennes egen sida och om hennes släktingar hos http://www.woksebs.com/. Bilder på Easdale Ridge finner du nedan på denna sida och mer information om honom finns på hans ägares sida http://www.braefell.co.uk/.

Hittills har de tre E-valparna klarat AKL viltspår, två är viltspårprovchampion. Alla tre är godkända i eftersöksgrenar i unghundsklass och öppen klass, en av dem även i EKL. De är utställda med 1:a pris två av dem med CERT. Ena tiken är röntgad med A-höfter, den andra tiken och hanen har B-höfter. Alla tre har gått till pris på fältprov, hanen och ena tiken har betyg 8 på fält i ÖKL och ena tiken vann KM i eftersöksgrenar och weimaranermästaren 2008 medan hanen blev Årets Rookie 2008.

STAMTAVLA hittar du här.

 VALPARNA HETER:

Wellieson Eazac (hane) Foto: Ted Karlsson

Wellieson Easy (tik) Foto: Ted Karlsson

Wellieson Eanie (tik) Foto: Ted Karlsson

title

MENTALBESKRIVNING - SVK

 

Woksebs Mymlan

Wellieson Eazac

Wellieson

Easy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder vid beskrivning

2 år

2 år

2 år

Beskriven av

Claes Hemberg

Claes Hemberg

Claes Hemberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglighet

5

5

5

Social kamplust

5

5

5

Jaktkamplust

5

6

5

Bytesintresse

5

4

5

Temperament

4

4

4

Skärpa

2

4

2

Försvar

2

4

2

Nervkonstitution

4

5

5

Hårdhet

3

4

3

Dådkraft

4

5

3

Skottprov

3

3

3

  

KOD OCH VÄRDETABELL


 

1

2

3

4

5

6

Tillgänglighet

Intresse av främmande människor

Lömsk

Opålitlig, avvisar med aggr./attack

Aggressiv

Avvisar kontakt med aggressivitet

Reserverad

Drar sig undan, osäker

Mindre tillgänglig

Svarar ej på kontakttagande

Tillgänglig öppen

Svarar på kontakttagande balanserat

Överdrivet tillgänglig

Intensivt kontaktsökande

Social Kamplust

Kamp med byte

Obefintlig

Svarar inte

Obetydlig

Svagt intresse

Liten

Svarar något

Måttlig

Svarar på inviter

Stor

Svarar intensivt

Mycket stor

Hög intensivitet, har svårt att bryta

Jaktkamplust

Förfölja byte

Obefintlig

Svarar inte på efterföljande

Obetydlig

Svagt intresse att jaga efter flyende byte

Liten

Svarar men fullföljer ej

Måttlig

Svarar med efterföljande, saknar intensitet

Stor

Fullföljer intensivt

Mycket stor

Fullföljer, har svårt att bryta

Bytesintresse

Engagemang i byte

Obefintlig

Ej intresserad av byte

Obetydlig

Intresserad men ej engagerad

Liten

Intresserad men svagt engagerad

Måttlig

Tar bytet men lämnar det vid störning

Stor

Intensiv i tillgodogörandet av bytet

Mycket stor

Tillgodogör sig bytet, vill ej lämna det.

Temperament

Grad av uppmärksamhet, anpassning

Slö

Ointresserad

Något slö

Oengagerad, långsam

Mindre livlig

Ngt långsam

Ngt ouppmärksam

Livlig

Uppmärksam, anpassar sig

Mycket livlig

Mkt uppmärksam, störs ngt av omgivningen

Impulsiv

Överdriven, växlar aktivitet, störs

Skärpa

Förmåga att bli arg

Obefintlig

Svarar inte

Obetydlig

Få aggressiva signaler

Liten

Svarar efterhand

Måttlig

Avpassad aggression

Stor

Överdriven aggression

Mycket stor

Visar aggr, trots att hot upphört

Försvar

Förmåga att stoppa/försvar

Obefintlig

Visar ej

Obetydlig

Försöker hota, backar, ger upp

Liten

Svarar tveksamt eller avvaktar

Måttlig

Svarar målmedvetet, backar ej

Stor

Avvisar med kraft, gör attacker

Mycket stor

Avvisar utan anledning, obehärskad

Nervkonstitution

Koncentration koppling, avreaktion

Höggradigt nervös

Ej konc., ej avreaktion. Kan skälla/gnälla omotiv., överslagshandl.

Nervös

Dålig koncentration, svårt att avreagera, stressar. Överslagshandl.

Något nervös

Svårt med konc. Och avreaktion, stress, felbeteende

Måttlig nervfast

Ngt okonc., ngt svårt med avreaktion och/el. inslag av felbeteende

Nervfast

Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion. Balanserat.

Mycket nervfast

Utan inslag av störningar

Hårdhet

Förmåga att skapa pos/neg minnesbilder

Mycket vek

Störs av minnesbilder, mkt undvikande

Vek

Kommer väl ihåg, ofta undvikande

Något vek

Visar minnesbilder, oftast utan undvikande

Måttligt hård

Glömmer snabbt, ej undvikande

Hård

Oftast oberörd, självständig

Mycket hård

Helt oberörd, självständig

Dådkraft

Förmåga att övervinna rädsla

Obefintlig

Oförmåga trots hjälp

Obetydlig

Lång tid och hjälp i de flesta testsituationer

Liten

Hjälp med de flesta testsituationer

Måttlig

Självständig, tid med de flesta testsituationer

Stor

Självständig, snabbt i de flesta testsituationer

Mycket stor

Självständig, snabbt i samtliga testsituationer

Skottprov

Reaktion på skott

Skotträdd

Rädslan tilltar, vill lämna

Skottberörd

Avbryter, svårt återuppta. Berördhet avtar ej

Skottfast

Obefintlig reaktion – naturlig reaktion som minskar. Kan avbryta men återupptar

 

 

 

CH Easdale Ridge JW ShCM

 
 Easdale Ridge, photo Nick Ridley
 
 Easdale Ridge, photo Mark Sayer

Welcome

Recent Photos

Upcoming Events

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.