....070-697 32 31.... [email protected]

Wellieson på G - första kullen

Woksebs Mymlan parades med Scuba's Glengoyne ”Musse” och kullen (5 hanar, 1 tik) föddes 2005-04-08. Valparna fick namn på ”G” efter sin pappa och levererades första helgen i juni. Valparna verkar ha ärvt sina föräldrars goda jaktanlag och samarbetsvilja, hittills är samtliga valpar godkända i eftersöksgrenar/apportpröve i unghundsklass, fyra är även godkända i öppen klass och en i elitklass. Tre av de fyra som har startat på jaktprov har gått till förstapris, varav tre har förstapris i ÖKL och en har ett förstapris i EKL. Två är utställningschampion. Dessutom är fyra viltspårchampions och ytterligare en godkänd i anlagsklass viltspår. Fem av valparna är mentalbeskrivna; skottfasta med stor jaktkamplust och över lag mycket bra resultat. En har vunnit vandringspriset "Årets Rookie" och två har tagit priset "Årets Bästa Jaktliga prestation" inom Svenska Weimaranerklubben.

Musse är HD-röntgad A, är meriterad på jaktprov i ÖKL, godkänd i anlagsklass viltspår, utställd med 1:a pris i öppen klass och mentalbeskriven. Han är en öppen, trygg och livlig hund. Han kommer ur högt meriterade linjer och har flera kullsystrar som är jaktprovsmeriterade; J SJCH SUCH Scuba’s Gold Strike, J SUCH Scuba’s Galliano samt J Scuba’s Gin And It. Läs mer om Musse och hans syskon på kennel Scuba’s hemsida.

Alla valparna har fria höfter (höftledsröntgade A).

STAMTAVLAN hittar du här. Information om varje valp hittar du genom att klicka på respektive namn nedan. Resultat från MENTALBESKRIVNING hittar du längre ned på denna sida.

Wellieson Galahad é

Wellieson Gandalf é

Wellieson Gangster é

Wellieson Gambler é

Wellieson Gatsby é

Wellieson Game é

G

Mentalbeskrivning G-kullen

G-kullen mentalbeskrevs enligt Svenska Vorstehklubbens (SVK) protokoll den 11 maj 2007 av Lasse och Olle Thulin i Uppsala. Hundarna var då 2 år och 1 månad gamla.

Kullen som helhet och de enskilda hundarna fick mycket positiva omdömen. Resultaten redovisas nedan och under resultaten finns kod och värdetabellen som förklarar vad siffrorna betyder. Scuba's Glengoyne gjorde också mentalbeskrivningen vid detta tillfälle, trots att han egentligen var för gammal för denna typ av test. En äldre hund har erfarenheter som gör att resultatet inte riktigt blir rättvisande. Woksebs Mymlan mentalbeskrevs enligt samma protokoll av Claes Hemberg då hon var 2 år och hennes resultat är inlagda i tabellen för jämförelsens skull.

Om tabellerna är svårlästa på din dator kan du hämta dem som pdf-dokument här.

MENTALBESKRIVNING - SVK

 

Woksebs Mymlan

Scuba’s Glengoyne

Wellieson

Game

Wellieson

Galahad

Wellieson

Gandalf

Wellieson

Gatsby

Wellieson

Gambler

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder vid beskrivning

2 år

5 år

2 år

2 år

2 år

2 år

2 år

Beskriven av

Claes Hemberg

Lasse och Olle Thulin

Lasse och Olle Thulin

Lasse och Olle Thulin

Lasse och Olle Thulin

Lasse och Olle Thulin

Lasse och Olle Thulin

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglighet

5

4

5

5

5

5

5

Social kamplust

5

4

4

5

5

5

5

Jaktkamplust

5

5

5

5

5

5

5

Bytesintresse

5

4

4

5

5

4

5

Temperament

4

4

4

4

5

4

5

Skärpa

2

3

2

3

2

2

2

Försvar

2

5

2

3

2

3

3

Nervkonstitution

4

4

5

4

4

4

4

Hårdhet

3

3

3

3

3

3

3

Dådkraft

4

3

3

4

4

4

3

Skottprov

3

3

3

3

3

3

3

  

 

 

 

 

Ovan: Gandalf/Foto Svedin

KOD OCH VÄRDETABELL


 

1

2

3

4

5

6

Tillgänglighet

Intresse av främmande människor

Lömsk

Opålitlig, avvisar med aggr./attack

Aggressiv

Avvisar kontakt med aggressivitet

Reserverad

Drar sig undan, osäker

Mindre tillgänglig

Svarar ej på kontakttagande

Tillgänglig öppen

Svarar på kontakttagande balanserat

Överdrivet tillgänglig

Intensivt kontaktsökande

Social Kamplust

Kamp med byte

Obefintlig

Svarar inte

Obetydlig

Svagt intresse

Liten

Svarar något

Måttlig

Svarar på inviter

Stor

Svarar intensivt

Mycket stor

Hög intensivitet, har svårt att bryta

Jaktkamplust

Förfölja byte

Obefintlig

Svarar inte på efterföljande

Obetydlig

Svagt intresse att jaga efter flyende byte

Liten

Svarar men fullföljer ej

Måttlig

Svarar med efterföljande, saknar intensitet

Stor

Fullföljer intensivt

Mycket stor

Fullföljer, har svårt att bryta

Bytesintresse

Engagemang i byte

Obefintlig

Ej intresserad av byte

Obetydlig

Intresserad men ej engagerad

Liten

Intresserad men svagt engagerad

Måttlig

Tar bytet men lämnar det vid störning

Stor

Intensiv i tillgodogörandet av bytet

Mycket stor

Tillgodogör sig bytet, vill ej lämna det.

Temperament

Grad av uppmärksamhet, anpassning

Slö

Ointresserad

Något slö

Oengagerad, långsam

Mindre livlig

Ngt långsam

Ngt ouppmärksam

Livlig

Uppmärksam, anpassar sig

Mycket livlig

Mkt uppmärksam, störs ngt av omgivningen

Impulsiv

Överdriven, växlar aktivitet, störs

Skärpa

Förmåga att bli arg

Obefintlig

Svarar inte

Obetydlig

Få aggressiva signaler

Liten

Svarar efterhand

Måttlig

Avpassad aggression

Stor

Överdriven aggression

Mycket stor

Visar aggr, trots att hot upphört

Försvar

Förmåga att stoppa/försvar

Obefintlig

Visar ej

Obetydlig

Försöker hota, backar, ger upp

Liten

Svarar tveksamt eller avvaktar

Måttlig

Svarar målmedvetet, backar ej

Stor

Avvisar med kraft, gör attacker

Mycket stor

Avvisar utan anledning, obehärskad

Nervkonstitution

Koncentration koppling, avreaktion

Höggradigt nervös

Ej konc., ej avreaktion. Kan skälla/gnälla omotiv., överslagshandl.

Nervös

Dålig koncentration, svårt att avreagera, stressar. Överslagshandl.

Något nervös

Svårt med konc. Och avreaktion, stress, felbeteende

Måttlig nervfast

Ngt okonc., ngt svårt med avreaktion och/el. inslag av felbeteende

Nervfast

Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion. Balanserat.

Mycket nervfast

Utan inslag av störningar

Hårdhet

Förmåga att skapa pos/neg minnesbilder

Mycket vek

Störs av minnesbilder, mkt undvikande

Vek

Kommer väl ihåg, ofta undvikande

Något vek

Visar minnesbilder, oftast utan undvikande

Måttligt hård

Glömmer snabbt, ej undvikande

Hård

Oftast oberörd, självständig

Mycket hård

Helt oberörd, självständig

Dådkraft

Förmåga att övervinna rädsla

Obefintlig

Oförmåga trots hjälp

Obetydlig

Lång tid och hjälp i de flesta testsituationer

Liten

Hjälp med de flesta testsituationer

Måttlig

Självständig, tid med de flesta testsituationer

Stor

Självständig, snabbt i de flesta testsituationer

Mycket stor

Självständig, snabbt i samtliga testsituationer

Skottprov

Reaktion på skott

Skotträdd

Rädslan tilltar, vill lämna

Skottberörd

Avbryter, svårt återuppta. Berördhet avtar ej

Skottfast

Obefintlig reaktion – naturlig reaktion som minskar. Kan avbryta men återupptar

 

 

 

 

 

Welcome

Recent Photos

Upcoming Events

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.